Kingo, Thomas Gravskrift over Christian Gyldenløve 1703

Grav-Skrift
Over
Hans Høye Excellence,
Den Højbaarne Herre,
HERR
Christian Gyldenløve,
Græve af Samsøe,
Friherre af Lindenborg,
Ridder af Elephanten,
Hans Kongl. Majests. til Danmark
og Norge
General Feldt-Marschal, og Ober-
Cammer-Herre,
Som med Mande-Moed mange gange hafde
overvundet sine Fiender,
Eengang blev overvunden af Døden,
Men
Ved Aandens Tro beholdt Sejer og vandt sin Overvinder.
Da Hans Himmel-baarne Siæl forlod Legemed den 15 Julij,
Og
Hans Høybaarne Legeme blef bortført fra Odense
den 26 Julii,
Med tilbørlig Ærbødighed opretted
af
T. K. Episcop. Fion.
((daggert) 16 Juli 1703).

HEr hviler Danner Helt, hin brave Gyldenløve,
Fød og opfostred til at staa mod Døden Prøve,
Udi den grumme Mark, hvor Mars med Ild og Blood,
Uddeeler Sejer til sin kiekke Kiempe-Rood.

* 222

Her lagde Hand sit Sværd, thi Døden i hans Hæle
Med Hinderlistighed sig paa Ham vilde stiæle
Udi hans Føde-Land, hvor den hans Bane spandt,
Men Gyldenløve dog i Døden Seyer vandt.