Kingo, Thomas Under Anders Sørensen Vedels portræt

Under Anders Sørensen Vedels
Portræt.

I denne Skygge Staar vor Mester Anders Vedel,
Med fordums Ærbarhed dyb-sindig lærd og Ædel,
Som hialp af Mørken Grav de Danske Kongers driffter,
I dem hand lever end og de udi hånds Skrifter.

*