Kingo, Thomas Indskrift paa Altertavle i Lidemark Kirke

Paa Altertavle i Lidemark Kirke.

GUds Lam her skienker dig sit Kiød og Blod tillige.
Men tænk du est til Bords hos Gud i Naadens Rige,
Hvor du med Brød og Viin livagtig JEsum faaer;
O! kom hans Død ihu, som lægte dine Saar.

*