Kingo, Thomas Gravskrift over Henrik Bielcke 1683

Paa Henrik Bielkes Kiste.
((daggert) 16. Marts 1683).

1. Fødsel.

HAnß første Roed,
med dydig blod,
Naturen ofver gydet,
Af Ædel Kiøn,
oprant hand skiøn
med disse skiolde prydet.

2. Daab.

I daabenß vand,
ved gud og mand,
hand fich en Christenß ære,
det spede Noer,
Korß Fanen soer
I Christi strid at bære.

3. Ungdom.

Fra ungdoms Aar
Hans Liuis Vaaer
I haabnings Knopper spraade
Skiød Blomster Frem
Blew Angenem
I Guds og Førsters Naade.

* 202

4. Dyd.

Det War hans fryd
Hand held og Dyd
Sig Kunde Paa Beflitte
Sin ungdoms Vey
Hand Vilde ey
Med Laste-dynd Besmitte

5. Mandom.

I Strid og Krig
Mandhafftelig
Hans hierte Blod sig Rørte
I drabnings fær
Hans Blanche Sværd
Fornufit og Mandom Førte.

6. Yndist.

I fremmed hoff
Med Priis og low
Med held og helte ynde
Vaar Hand Bekiendt
Og hafde Tiendt
I Krigens farlig Brynde.

7. Naade.

Wed yndigt held
Fick Hand et Veld

* 203

Af trende Kongers Naade
Til Land og Vand
De Ham Befand
Paa Troschabs Vey at traade.

8. Til Lands.

Træd afvind frem,
Og frit beschiem,
I grafuen denne Asche:
Om hand vaar fej,
I blodig Rey,
Naar det galt om at basche.

9.Til Vands.

Bruus store belt,
I schum ind velt
Det ædle Nafn hand arfuet:
Om hand ey stod.
Naar fiendenß blod,
Din flyde marck omfarvet.

10. Ærlighed.

Dend Gamle Sæd
Og Ærlighed
Hand af sit Hierte yndte
Med Hychler fund
Sin ord og Mund
Hand Aldrig Vüde Pynte.

* 204

11. Børn.
Hans Børn Hand Saa
PriisPlanted Staae
Paa fædris dyd at slegte
Hans lyus Gich ud
Men deris Gud
Dem Indtet Got Schal Negte.

12. Alderdom.

Hans Alderdom
GraaKroned Kom
Med Faunen Fuld af lyche
Som Aar Løb Paa
Hans Swaghed Saa
Begyndte dog at Tryche.

13. Fornøyelse.

Saa fick Hand noch
Paa tidens Roch
Hans leve-traad Blev spundet
Ved JESU Haand
Hans Huis Baand
Blew løsnet og Afwundet.

14. Salige død.

I JESU Troe
Slap hand Til Roe
Og Liwet Salig Endte
Gach læsser Siig
Du Saa hans Liig
Guds herlighed at Vente.