Kingo, Thomas Gravskrift over Christen Schøller 1698

Welbyrdige
CHRISTEN SCHØLLER
Høyædle og Welbaarne
Her Caspar Schøllers og Fru Johanne Tunes
Elskelige Søn,
Fød i Kiøbenhafn St. Michels dag den 29 September Aar 1678,
Død saligen sammesteds den 17 Maij Aar 1698
efter et christelig lifs fremdragelse i
19 Aar, 7 Maaneder 2 uger og 3 Dage.

HEr hviler Ungdoms Floer i Dødsens fæle maske,
l l Forældres Haab lagt ned i CHRISTEN SCHØLLERS aske,
Hvis Dyde-spirer alt i smukke blomster stood,
Og loved frugten af en ræt Dyd-ædel Rood!

Hand viged ingen her til ære op at stige,
Men Herren tog Hans Siæl op til sit æres Rige,
Til det Akademi, hvor Gud hand kiendes klart,
Dend venter, Disse Been forklared til sig snart.

*