Kingo, Thomas Gravskrift over Oluf Borck (i Susanne Worms Navn) 1690

Graf-Skrift.

DEn som var allis Hielp, ham hielpeløs at
vandre
Bød Døden, som kand Fryd til Sorrig snart
forandre:
Hand all sin Tienniste til hver Mands Frelse gaf,
Derfore hviler Hand nu træt i denne Graf.
Klageligen stiiled af den som
Sørger Meget Wemodelig.

*