Kingo, Thomas Æresvers under Ambrosius Hardenbechs portræt 1685

Under Ambrosius Hardenbechs
Portræt
((daggert) 13. Juni 1685).

SAa seer nu HARDENBECH, af denne Kaaberskygge,
Hvis Siæl alt seer sin Gud, hvis Tunge kunde bygge
Guds Huus j Verden op, Hvis ord vaar Ja og Ney,
Hvis Haand vaar huld. Hvis food gik ret.ad Livsens Vey
Guds Kundskab, Ærbarhed og hvad der mere Pryder
Guds Alter-Mænd og giør dem skinnendis af Dyder
I Ham Det boode alt som er hos Mange deelt
Og vaar hans Hierte Queg, da fandstu det og heelt.

*