Kingo, Thomas Gravskrift over Coort Adelaer 1675

Grafskrifter ofver den Sal: Herre
herr General Admiral Coort Adelaer.
((daggert) 5. Nov. 1675).

1.

DEn Siel som atten aar i denne aske figted,
Og ved sin Manddom høyt Venedig sig for-pligted,
Sin bolig slap med suk, for den paa Belte-søe
Sit blood ey maatt' udøs', og for sin Konge døe.

2.

Adelaer som tit sit Sverd og Kugle blødte
I Tyrkens heeden-blod, og atten aar bemødte
Sig for Venedigß folch, sit sidste such hand gav
For hand paa Kongens vand ej fich sin Seyer grav.

3.

Adelaer dit nafn i evighed er hugged
I Tyrchens saare bryst! den søe som dig har vugged
I vinter tøse Nj paa den Venedisch,Strand
Bær vidne at din døed var helst i blod og vand.

4.

Her Hviler da den haand som seyer-Sverded førde
Paa det Venedisch'hav, og Tyrkens Siel ud-kiørde
Med tusind tordens død, her døde hand paa land,
Som var trolofved til at døe paa Belte-vand.

*