Kingo, Thomas Gravskrift over Christopher Balsløv 1693

Paa Christopher Balsløvs Kiste
((daggert) 6. Sept. 1693)

OPrigtighed, Forstand med gammel Troe og Love
De gik saa sagte ned her hos hans Been at sove.

*