Kingo, Thomas Paa en Fattigblok ved Skibsbroen i Faaborg

Paa en Fattigblok
ved Skibsbroen i Faaborg.
Gudelige og Godheds tancher for de Søefarende
ved Deris Udgang og Indgang.

Udgang.

DU som fra denne Bro paa Bølgens vey udtræder
At bugte dig omkring fra fyen til fremmed steder,
Tænch dog hvor nær du hen til Dødsens stræde gaaer,
Der mangler kun et trin naar du paa skibet staaer.
Om du da uden Gud din egen vey henripper,
Og hand et øjeblich dig ud af Haanden slipper,
Da slipper top og taul til afgrunds mørche vraa,
Og du for fiske mund en Mading blifve maa;
Stat derfor lidet her, giør baade Boed og Bønner,
Og tænch paa de Guds børn, som deris Such udstønner
I deris armods huus, kast hen til deris gafn
Een skiærf i denne Bloch, far saa i Jesu Nafn.

Indgang.

Du, som paa Bølgens Ryg saa trygelig har vandret,
Og dit Søe banchet Skib fra haf til hafii forandret,
Tænch dog hvor store ting dit frygtsom øye saae,
Da du med Gods og Lif i Dødsens munding laae.

* 273

Det var Guds Naadis verch, at iche Kiøl og Planche
Af Søens Hammer Magt lod sig til vrag forbanche,
At vinden iche brød de seyl fra maste-top,
At vandet iche aad det tynde træværch op.
Nu du ved denne Bye, din søe Hest haver bundet,
Din vandteen denne gang saa lychelig afspundet,
Da viid her er et Huus for armes usle floch
Til ophold ofre dem en skiærf i denne bloch.