Kingo, Thomas Indskrift paa Tavle med Daabsrelief i Lyngby Kirke

Paa Tavle med Daabsrelief
i Lyngby Kirke.

O kommer I, som Pagt med Christo ind vil gaa,
I Daab og Christendom saa gierne her skal faa!
Her kalder Jesus og ved Daabens Rense-Vand
Oplukker Porten for hans Naadis rige Land!
Af Adams Skibbrud og hin dybe Synde-Flood
I frelste blive skal ved Ordet, Vand og Blood!
Men hvo du est, som giør med Gud i Daaben Pagt,
Striid, som en Christen bør mod Synds og Satans Magt.

*