Kingo, Thomas I Eksemplarer af Vinterparten 1692

I Eksemplarer af Vinterparten Dend Høy-ædle og Velbyrdige Jomfnte, Jomfrue Vita Bering Er denne Psalme-bog tienstvilligst foræret, med hosfølgende Erindring:

GAk, hude-fletted Bog, Du tør vel Plaster finde,
Og rene Siæle, som vil dine Saar forbinde!
Gak, Syng din Sorrig hen, Det tør vel blive got!
Thi Ære fødes tiit udaf Vanartig Spot!

af
Hendes Velbyrdigheds
ærbødigst og hulde Ven
og Tienere
Th. Kingo. d. 4 Martij-1692

*