Kingo, Thomas Gravskrift over Ellen Testrup 1694

Den Dydædle nu Salige Engle-Møe
Ellen Testrup

FOrundre Læßer, ei, at Du paa disße Fiæle
JL Kand Læße hvordan dyd har døden kundet qvæle
Thi Ellen Thestrup som een Skiold-Møe hannem jog
Og i sin Frelßers troe ham trøstig underslog
Her hviler hendes Been, der [havde] Himlen inde
Af første Barndoms Aar, ja Gud var selv at finde
I Største Kundskab hoes den dyd fuldkomne Møe
Saa hun af armen paa sin Gud kand aldrig Døe.
Til skyldigst medlidenhed over den
elskeligste Datters dødelige afgang
med løbende Pen opsadt af
Th: Kingo.


Fød VI Febr 1683 i Nyborg, død XXIX Juni] 1694 *
Nachshou.

*