Kingo, Thomas Æresvers under Christen Lodbergs portræt 1693

Under Christen Lodbergs Portræt.
((daggert) 12. Juni 1693).

I kober-skygger som vil Doctor LODBERG ligne.
Skal Eder lade først af store Naader Signe!
Thi Himlens Gaver faldt udi hans fødsels Lodd,
Fra først hand Solen saae paa Jordens runde Klodd!
Dyd, Lærdom, Herrens fiygt Forstand og Fyrsters Naade
Gav hannem Kirkens Skib i Riber Stifft at raade;
Hvor hand med Nidkerhed sad fast ved hendes Koor,
Indtil hans Ærlig Siæl til Gud fra kroppen foor.

*