Kingo, Thomas Æresvers under Edward Kruses portræt 1695

Under Edward Kruses Portræt.
((daggert) 9. Okt. 1695).

SEe, læser, intet paa dend ligning disse Skygger
O Paa EDWARD KRUSE giør, thi under dennem bygger
Det ingen Mester med sin Pensel eller Preeg,
Afridse kunde, thi hans konst det oversteeg.
Men giør dig tanker, at du seer ham her i live,
Med Sund forstand oc med et waaged Øye drive
Sin KONGES nytte, med ald billighed oc skad
Foruden Svig, saa seer dit Sind ham treffed vel.

*