Kingo, Thomas Indskrift pa Blokken ved Christianhavns Kirke

Ofver schrift
paa
Blochen 1684.
Som er sat ved Christianshafns Kircke.

BI Christen Siæl mens her din bøn og mynt du yder
Rør hiertet, Saa det ud som godheds Kilde flyder
Til herrens bygnings verch, vær gafvmild rund og from
Gud naadig lønner dig, trodtz aflads bref til Rom.

*