Kingo, Thomas Indskrift paa Altertavle i Lellinge Kirke

Paa Altertavle i Lellinge Kirke.

HEr bredis Naadens Disk, her Jesus og anretter
Sin Naders Maaltid, hvor hand Siele-hunger metter!
Giør Bood, Afløsning fra din Synd med Suk begier,
Knæl paa Guds Alter-food, i Troen stadig vær,
Annam de dyre Ting hans Kiød og Blood tillige,
Og tænk du est til bords hos Gud i Naadens Rige,
Hvor du med Brød og Vin livagtig Jesum faar,
O kom hans Død ihu, som lægte dine Saar.

*