Kingo, Thomas Gravskrift over dend plukkede Mortens Gaas

GRAVSKRIFT Over
Dend plukkede
Mortens Gaas.

I aftis spandt vor Gaaß Et blodigt nache tvinde
Udaf en fierit tot Hos en stifv-laarit qvinde
Som holdt imellum been Det bleege Gaaße neb
Indtil hun slap sin Aand For Koche-pigens Fleb.
Testamente
For hendis Gießling Børn At aldrig Ræf og Glente
Skal giøre dennem skaar I deris arvepart
Men gaae den samme Vey Med Lige skich og art.

* 45

Vor Moder hendis duun Fich til en Senge dyne
Som næt udpillet blev Af Martha hacke-nyne
Og hendis Sladder-neb Fich Karen Fyg om Bye
Som hvißmer ved hver dør Til folch at Sammen Sye.
Grette vel forærit
Mens det med fierene Vor Alheed blev beskiærit
Og gaaße-skrennen fich En liden skoele Dreng
Som der med voris Børn Kand dysße udj Seng.
Jens Dalby hendis bryst Fich til en Almanache
Hand sliched fingre sin Og tog dend noch til tache
Vor Jyde tærsker tog Til hendis rumpe fat
Hand tog de Svesker som Der sad i hendis gat.

*