Kingo, Thomas Til dend nyekomne Jfr. Barbara Helena Schøller 1686

Dend Nyekomne Jesu Christi Pode,Dend Velædle og Velbr: Jomfrue,
Jomfr.
Barbara Helena Schøller,
Paa Hendes Fødsels og Christendoms Dag til Lykke.
in A 0 1686.
af
Th: Kingo.

GAaer alle Naader gaaer, og lader Eder finde
At favne Barbara Helena Schøller-inde,
Og pryder Hendes Liv fra Hendes Fødsels Stund
KomJkjM, Juule-Barn, kys Hende med Din Mund!
Mod Juul Hun vilde Dig udi Din Krybbe gieste.
Saa snart paa Verdens Lys Hun fik Sit Øye-Fæste,
Da blev Hun oflret Dig, fik Daab og Christendom,
Og ved Din Pagtes Blod i Herrens Naade kom.
Tag Hende derfor an, glem ey Din Pode-Stamme;
Giv Hende Fremvext, og lad alle Dyder amme
Dit eget Foster op, at Hendes Spirer maa
Een ævig Fremgang til Guds Æres Frugter faae!

*