Kingo, Thomas Gravskrift over Rasmus Schiøller 1690

Grav-skrifft
over
Den WellEdle og Velbyrdige nu Salig hoes Gud
Hr. Canizelj Raad og Lands Dommer
Rasmus Schiøller
((daggert) 22. Nov. 1690).
Udj Største Hast og Kortheed forfatted og med
Posten fra
Odensee Oversendt af

Den Sallige Mands
Plichtschyldigste Thiennere og Svoger
Th: Kingo

HEr er det Beenhuus Som mand Rasmus Schiøller
giemte
der Sygdom Troppeviß till Døden hannem klemte
Forstand Rætsindighed, har salved ind hans Been
Hans Siæl ved Jesu Bloed er gandsche Himmekeen.

I Live var hand freds, i alle tillfæld Løstig
i Sindet Roesom, og i Dødsens Time Trøstig
Blant Had forfølgelser og Løgn hand ære Vandt
Her Brast hans Timeglaß, hans Saand her j Nedrandt.

*