Kingo, Thomas Gravskrift over Hans Løwenhielm 1699

Paa Hans Løwenhielms Kiste.
((daggert) 2. Marts 1699).

HAnds beene hviler her
I herlighed og [ær']
Hands Siæl forlystes der
Hvor Himmel-glands og [er]
Med Løve Mod og meed
Paa Lykken giorde Vold
Af egen Dyd og Sveed
Hand arved Hielm og Skiold.

*