Kingo, Thomas Lever-Riim over Borde til Schøllerts

Lever-Riim
Over Borde til Schøllerts.

JEg skulle riimet før, men vidste ikke, hvad;
For Mesterinden mig saa nær paa Armen sad.

*