Kingo, Thomas Gravskrift over Hans Kingo 1671

HANS KINGO,
Barnfød i Schotland i Kril, efter et ærligt Levnet her paa
Jorden i 85 Aar og sit Ægteskab med sin Hustrue
KAREN SØRENS-DAATTER,
47 Aar, salig hensoved 1671 og med 3 sine Børn her begravet.

HER HUILER JEG I LIVSENS HAAB
OG PAA DEND OVER-ENGELS RAAB
BLANT ORME-SÆLSKAB LENTER
MIN HIMMEL-GIVNE SIÆL I FRED
FOOR OP AT SEE GUDS HERLIGHED
OG KROPPENS SAMLING VENTER
MED ÆREN TIENTE JEG MIT BRØD
DEND KRUNED BAADE LIV OG DØD
OG VAAR MIT DYRE SMYKKE
JEG AATTE IKKE VERDENS GULD
NV EYER JEG SAA MEGEN MULD
SOM DENNE STEEN KAND TRYKKE
MIN RIGDOM VAAR ET ÆRLIGT NAUN
ET ÆVIGT LIV I HIMMEL-STAUN
DET HAR JEG ALT I EYE
SØG LÆSER AT DU DET KAND NAA
OG TÆNK AT DØDEN DIG OG SAA
VIL ENGANG SLÆT UDFEYE.
MINE DAGE ERE LÆTTERE HENFLØYNE END EN

Væve-Skytte.
Job. 7. v. 6.

*