Kingo, Thomas Om Dværgen, Grev Hans

Om Dværgen, Grev Hans

EN liden Rosmarin er meget meer i ære
End mangt et Piiletræ, der langt og Ranck mon være,
Et lidet verch af Guld mand i sin lomme har
Men et som er af Jern mand nep i hænder tår.
Een liden Diamant dend bærer mand paa fingre,
Men store slibesteen de maa i gaarden slingre
Den liden David slog den store Goliath
Hos bitte folck har Qua tit giemt en mægtig skat,
Sig derfor lille Mand, om nogen ville skiemte
Fordj Naturen dig en Kiempe Vext forglemte
Hos Jer det er alt got, som Gud har skabt og giort
Det icke er alt got, som er saa langt og stort.

*