Kingo, Thomas Gravskrift over Biskop Bagger 1693

Grav-Skrifft
over Sal:
Biskop Bagger
((daggert) 30. Aug. 1693).

GAk Læser! ej forbj! du haver her at lære
Ved Doctor Baggers Grav, Veltalenhed og Ære
At hviile i hans Been, og alt hvad pryde kand
En Biscop, fuld af Gud, og Nidkierheds Forstand.
Og om du træder ned, hans Hvile-Stæd at skue,
Tenk da, hver gran udaf hans Aske er en drue,
Der modnes immerfort til Himlens Herlighed,
Trods Sathanl Avind! og hvad Misgunst Verden veed!
Dend Kiste, som hans Been er her betroet at giemme,
See den ærbødig an, dig selv dog ej at glemme;
Thi du for Syndsens Sold, er dødsens Under-Pandt,
Beed Jesus løse dig, ved hvilken Bagger vandt.

*