Kingo, Thomas Fastelavnsvers til Magister Stoud

Fastelavnsvers til Magister Stoud

UDi dend gandske Juul Jeg kunde ey formaa,
At diße vilde Mænd i Kirke vilde gaa!
Og om Magister Stoud ey søger deris gavn,
Da seer Jeg nok at de vij løbe Fastelavn:
Men hand vel seer sig for, naar hand faar dennem fat,
At ey de blive slet i Daare-kisten sat.
At dette saa ved Fastelavns tider maa
tages til takke, bedes tienistl. af
Th. Kingo.

*