Kingo, Thomas Indskrift paa Lysekrone i Lellinge Kirke

Paa Lysekrone i Lellinge Kirke.

DIt Ord, O Gud, det er vor beste Lyse-Krone
O sluk det ey, før vi Dig see paa Lysens-throne.

*