Kingo, Thomas Klinge-Digt til J. Brunsmand, Aandelig Siunge-Lyst 1676

Til Bogens Titel,
Aandelig Siunge=Lyst:
Klinge-Dikt.

O Søde Siunge-Lyst, du Siæle trøsterinde,
Du Engle-tidsfordriff i denne Grædedal,
Du hellig Himmelklang blant Throners Engle-tal,
Huad jæffning kand mand vel mod dig i Verden finde?
Ald Verdens Lyst den giør kun vore Øyen blinde,
Gods, Ære, Vælde som en Røg forfare skal
I Graffven kand jeg ey paa lyster hafive val,
Naar ganske Verdens lyst som dug for -Soel skal svinde.
O søde Siunge-Lyst, tag ind mit Hiertis slot
Vær Daglig ved Guds Aand opægged til alt got.
Yd dig ved HErrens Krafft i Hierte Mund og Tunge
Holt ved med andakt her, din HErris Loff at siunge
Thi dersom intet skal aff alle Verdens gode,
Til Graven følge mig, naar Ormen mig skal rode
Men jeg i Døden skal beholde Siælens trøst
Da Leffver jeg og Døer med jdel Siunge-Lyst.

*