Kingo, Thomas Gravskrift over Christian Schøller 1693

Welbyrdige
CHRISTIAN SCHØLLER
Høyædle og Welbaarne
Her Caspar Schøllers og Fru Johanne Tunes
Elskelige Søn
fød i Kiøbenhafn den 9 Janvarij Aar 1677
død saligen sammesteds den 29 April, aar 1693
efter et christelig lifs frem dragelse i
16 Aar, 3 Maaneder, 2 Uger og 6 Dage.

HEr huiler CHRISTIAN, en Søn af Caspar
11 Schøller,
og Fru Johanne, som hans død til døden føler.
Dyd, bravheed, Herrens frygt som pryder ungdoms
Aar
Slogs ud til største haab udi hans lefnets waar!
Om til sin høyde kun hans alder maatte rundet,
Hvad Frugter vilde mand ey da mod høsten fundet.
Men sexten vintre løb ickun hans leve-glas,
Saa randt det ud, fordi det Kom saa Gud tilpas.

*