Kingo, Thomas Gravskrift over Thomas Bartholin og Rasmus Winding

Ofver
Doctor THOMAS BARTHOLIN
Mag: Rasmus WINDING
deris
samlede begrafuelßer
i vor Frue Kircke i Kiøbenh:

STaa Vandrings mand og see hvad denne parred Stue
J Jordens side bug dend har at tegne paa,
Og hvad for bomænd her skal deris vaaning faa!
Hvad vil de Faste tag? Hvad vil dend bygnings bue?
Skal guld og graasteen her med Dødens Komme true
De hierte Knyttit mænd, som her for ofven staae?
Skal deris Sool gaa ned i denne mørcke vraa?
Da maa de mindre lyß ey uden aarsag grue,
Thi dyds og viißdoms Sool paa trofast ærbarhed
Gaar alt i Høyden op og ingen nedgang ved
I deris heele lif; schal denne graf da vente
At deris høye Sool schal af sin himmel schrente
Og [delis] lige her med fruchtbar dug og sveed?
Ney graf du vorder ey af dette bytte feed.
*