Kingo, Thomas Gravskrift over Anna Staphrophschy Enke efter Christen Lyxdorf 1689

Ofuer
Sl. ANNA STAPHROPHSCHY
Sl. CHRISTEN LYXDORFS
findis udgrafuet paa hendis ligkiste. 1689.

HEr sofver sødelig een dydfuldkommen Qvinde
Hvis Støf er fuld af haab Eet evig lif at winde
Thi hun i lifvet var een Himmel artet roed
Hvor af stor ære-fruct er udj landet groed.
Guds frycht, Belevenhed forstand og fromme Sæder
[Har boet] i diße been, og om du læßer wæder
Dem med din øyne-graad, da giør du schel og ret
Thi aldrig seer du støf af bedre himmel-æt.

*