Kingo, Thomas Gravskrift over Caspar Henrich Eggers 1696

Paa Caspar Henrich Eggers's Kiste

JEg CASPAR HENRICH som af Eggers rood var rundet,
Her hviler Jeg, og har synd, nød og død forvundet,
Thi dem bekriigte Jeg med Jesu vaaben saa,
At nep Tre fierding Aar de for min fæstning laa
(Det og min alder var) Nu har min Siæl i øye
Sin Gud og vænter sin fuldkomne fryd til nøye,
Naar denne næfve fuld af leer, som her blef sat,
Forklaret op schal staa, og tage Kronen fat.


Velædle og Velbyrdige, Justits Raad Povel Eggers og Fru
Anne Schøllers liden Søn, fød i Kiøbenhafn den 22. Janvar
og død den 2 octobr Aar 1696.

*