Kingo, Thomas Æresvers under Christen Schøllers portræt 1677

Under Christen Schøllers Portræt.
((daggert) 10. Febr. 1677).

OM Fordums Ærlighed, oprigtig Troe og Love,
gammel Dannis Dragt, nu skulde gaa til Hove,
At Lade Speyle-see sit hierte, haand og Mund,
Foruden Mumme-toy og fauer-farved fund,
Da fick den Laane sig en Dragt af denne skygge,
Huor Christen Schøllers skick, Dog ey hans Liv, mon
bygge,
Men vaar hans Liv her i, Da mangled ey et grand.
Af alt det, som staar an en Skaffens Ærlig Mand.

*