Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Wi horned Kiør til Sæbygaard
Og detz indhegned Vænge
Fribaarne slægt i mange Aar
Til skoue. Søer och Enge,
Herskinder paa vor Malchestæd
I Øster og i Væster,
I Norden och i ßønder med
Huor voris Kløv sig fæster,
Vor sorrigfulde skiæffnis art
Maae iche gaae i Duale
Vi brumler, bisser, bøger hart
Mens om vi kunde tale
Og ßom prophetens Aßen mund
Med mande maal udføre
Vor klage, vi da skou og Lund
Til medønch skulde røre,