Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Som avindsiuge bonde Hund
Ved tørre høstak bunden
Sig før lår giøre blodig mund
Og tærske ned i grunden
Før hand en liden vindel høe
Sin præstes kudsk skal give
Før skal hand bide, bielde, gøe
Og høit i lufften pive!
Nei! Nei! aff saadan skinder art
Vaar ei vor kalfve-fader
Hand var slet ingen sniib-for-hart
Og ingen stakkel hader.
Hand iche gierne eene aad
De feede Enge foere
En fremmed i hans Enge loed
Hand og sig offte moere,
Thi tusend gylden, kabbelhat
Hand agted iche meere
End kongen agter en Ducat
Paa pebling at spendere.
Dend vandekiære lillie stoed
Saa deilig aldrig kroned
At den en fremmed var for goed
Og bleff for hannem skaanedt.
Violen aldrig var saa sød
(Dend buske Apotecher)