Kingo, Thomas Uddrag fra Sæbye-gaards KoeKlage 1665

Ei heller drak hand viddit bort
Ved nat og dag at søle
Hos tærning spil och femb blad kort
Og tage Seng i pøle.
Hand ved een rims ei heller loed
Sig paa sin næse spille
Og griime Sig med krud og Soed
Naar lystig folk vil drille!
Hand derfor og ei heller laae
Til middag hen at snue
Og Jesper Smid ham aldrig saae
Engang udj siin stue.
Thi brændeviin og tobaks røg
Hand aldrig ville drikke
fuld som Øg
Ret næbefuld at hikke.
Mand derfor ei rubiner ham
Aff næsen kunde plokke
Som hand var fuld aff frandske kram
Og nys fich børne poche.
Ved saadant bleff hand bred og føer
Vdlagt i bryst og bringe
Og skikelig til sine kiør
I rætte tiid at springe.
Deraff mand saae den kalve-dantz
I sneese tal og fleere
I Sæbye Eng hos koens suands
Sig aarlig at formeere.