Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

121

Trøsteskrift til Griffenfeld
over
Karen Nansen
((daggert) 17- Maj 1672)

[se Bd. II. S. 191 ff.]