Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Over Niels Juel
(1697).

[se Bd. II. S. 229 ff]