Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Indskrift i Kapellet paa
Valdemars Slot
1687.

[se Bd. II. S. 221]