Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Overskrifter
til
KRONBORGS
første og anden Port
1690.

[se Bd. II. S. 27 f.]