Kingo, Thomas Uddrag fra Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688

Om for en muded haand, du retten dreyer om,
Da tench du fældte her din egen Blode-dom.