Kingo, Thomas Uddrag fra Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688

I vidne, I som schal de mørcke sager Klare
Ved siun oc hørelse schal sandhed aabenbare
I vel maa gnie naar at Eden læsis op,
Oc hvert et haar maa staa, paa eders hoved top
O sværer aldrig dog for venschab frygt oc penge
Her staar den Sathan, som vil helved-lencher henge
Paa hver løgnagtig siæl Thi vidner ret oc Klart,
Det gielder eders siæl oc himmerigis part.