Kingo, Thomas Uddrag fra Overskrift til Kiøbenhafns Byting 1688

I Svorne lovmend I som schal i sager tale
Oc sandhed ret oc skel med egte farver måle
I som for sandhed oc for retten fegte vil
Mand ære løn oc tach bør eder legge til.
Men i som retten vil med u-ræt ofverdecke,
Oc sandheds Kraft med een løgn-svadsig tunge sveche
I er ret helved pach oc Sathans egne børn
Der Baarde strickis op for Krage ravn oc ørn.