Kingo, Thomas Samlede skrifter 1

Paa Hans Kongl. Majest. Sundhed
af den norske Guld*Velkom

[se Bd. II. S. 142]