• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søgeresultater

APRILSVISE

ARABESK TIL EN HAANDTEGNING AF MICHEL ANGELO.

ARBEJD

ARBEJDERNES LÆSESELSKAB

ARBEJDERSANG

ARBEJDERSANG. (Karl Henckell.)

ARBEJDERSØLVBRYLLUP

ARKÆOLOGISK FUND

ARme Hierte du med Skiel/ Snart dig vel

ASMADÆUS

ASSISTENTS KIRKEGAARD

ASTERS

AT ALPERNE VIL SPEILE SIG I BELTET

AT KREPERE KAMMERHERREN

AT TRO SIG AF FALSKE PROFETER. . .

AT VILLE

ATHENODORUS

ATLAS

ATOMERNES OPRØR

ATOMERNES OPRØR [undertitel]

ATURERNES GRAVE

AUGUST

AUGUSTAFTEN

AUGUSTISSIMO PRINCIPI REGI AC DOMINO MEO CLEMENTISSIMO

AUGUSTNAT

AUTOGRAFSAMLER.

AVISARTIKEL I (1772)

AVISARTIKEL II (1772)

AVISDRENGEN. (Carl Snoilsky.)

AVISKONEN

AXEL OG VALBORG

Aa-Manden

Aabenbarelse, Mai 1786

Aaen

Aakanderne

Aand

Aand

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681

Aandelig Siunge-Koor, Anden Part, 1.Udgave 1681 (DK)

Aandelig Siunge-Koor, Første Part, 2. og 3. Udgave 1677 og 1680

Aandelig Siunge-Kor, Første Part, 4. Udgave 1684

Aandelig Siunge-koor, Første Part, 1.Udgave 1674

Aandelige Siunge-Koors Første Part, 1.Udgave 1674 (DK)

Aanden og Sjælen

Aanden opgav Enkesønnen

Aarbye Kirkegaard

Aaret i Danmark

Aarets Historie.

Aarstiderne

Abigael Forchhammer.

Abraham sad i Mamre-Lund

Abwesenheit

Ach Amaryllis hast du denn

Ach HErre lad dog ey din Vred' opsyde (DK)

Ach HErre! lad nu ey din Vred´ opsyde

Ach Himmel/ Himmel/ ach hvad skal jeg nu paafinde

Ach JEsu, mit Hierte hâr vanked omkring (DK)

Ach aff det haarde band oc lengsels tunge Nød

Ach gaar i Sene Tider gaar

Ach himmel-søde ord

Ach hvad er man dog i JEsu salig, mægtig, skiøn og riig

Ach hvad schall dog Daphnis hyrde

Ach hører Himlens Ord

Ach kunde jeg mig ned i JEsu sødhed senke

Ach min rose visner bort

Ach mit Hierte Vill besvime

Ach æd[l]e Søster ach hvad det

Ach! HErre see (DK)

Ach! Herre see min Hierte-vee

Ach! Hvi kand jeg aldrig lukke

Ach! Jesu mit Hierte har vanked

Ach! at enhver dog tænkte paa,

Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage

Ach! hvad er man uden JEsu fremmed, ræd og bettel-arm

Ach! hvi har jeg dog saa længe

Ach! hvi kand jeg aldrig lukke (DK)

Ach! hvorledes skal jeg skue

Ach! maatte hun sin JEsum skue

Ach! min HErre, straf mig ey [1]

Ach! min HErre, straf mig ey [2]

Ach! min Herre, straf mig ey [1] (DK)

Ach! min JEsu! ach! jeg er (DK)

Ach! min JEsu, jeg maa klage (DK)

Ach! min Jesu jeg maa klage

Ach! min Jesu! ach! jeg er død

Ach! seer dog, hvilken kierlighed

Ach! vidste du, som gaaer i syndens lenke,

Ach, Paludan

Achnsucht der Natur

Ad Daniam [Epigram]

Ad Daniam elegia

Ad Daniam et Danos integros excusatio

Ad Martinum Braschium [Epigram til Martinus Braschius]

Ad clarissimum uirum et poetam excellentem Georgium Buchananum scotum [Dedikation of De nova Stella]

Ad kendte Veje

Adam Oehlenschläger

Adam Oehlenschläger (1779-1850)

Adam Oehlenschlägers Minde.

Adam gik i frydens lund,