• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Perioid Ssi adl-periods-romantik1800-70-root Fjern begrænsning Perioid Ssi: adl-periods-romantik1800-70-root Samling Arkiv for Dansk Litteratur Fjern begrænsning Samling: Arkiv for Dansk Litteratur

Søgeresultater

AA-FRUEN

AABENT BREV TIL MINE BØRN

AABENT VENNEBREV til en Engelsk Præst

Aand over Aander! kom ned i'ra del Hoie

AANDELIG VUGGEVISE

Aanden opgav Enkesønnen

Abraham sad i Mamre-Lund

Af BIBELSKE PRÆDIKENER (1816)

AF DANMARKS KRØNIKE

AF DANSK KIRKETIDENDE

AF DANSKEREN I

AF DANSKEREN II

AF DANSKEREN III

AF DANSKEREN IV

AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

Af Høiheden oprundet er

AF KRØNIKE-RIIM

Af Lyst til Vidskab uden Mage

AF NORGES KONGE-KRØNIKE

AF SØNDAGS-BOGEN

Af VERDENS-KRØNIKEN 1817

Aften rød giør Morgen sød

Al den ganske Christenhed

Al Verden under Død og Dom

Al Verdens Synd er sonet ud

ALBERT THORVALDSEN

Alle Christne Fødsels-Dag

Alle Christne sig fryde nu

Alle Ting er underlige

Almindelig er Chris ti Kirke

Alt hvad Fornuften overgaaer

Alt paa den vilde Hede

Anden Gang opstod i Aanden

Ansgar han laae paa Sotteseng

Apostlerne sad i Jerusalem

Bethlehem Ephrata

Bethlehem i Juda-Egne

Bisper og Præster, som axled ved Daaben

Bladet fra Munden

Blomst kan visne før Sol nedgaaer

Blomstre som en Rosen-Gaard

Bort, Verden, af mit Sind og Øie

Bort, Verden, med din Glæde

BRAGE-SNAK

Brudgom taler til Bruden sin

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

BUDSTIKKE I HØINORDEN

Bøi dig for din Konge, Sjæl

Børne-Lærdoms Parter fem

Christ stod op af Døde

Christendom i Verdens Mund

Christi Kirke! lydt du kvæde

Christi Kirkes Alderdom

Christne, med Skiel

CHRISTOFFER COLUMBUS

Christus er vores, med Ham har vi Alt

Christus fuldstrag

Christus kom tilbage

Christus, vor Gienløser blid

Christus, vor Gienløser blid

Da Huss blev brændt paa Baalet

Da Moses ned ad Bjerget steg

Da mørkest det saae i Verden ud

Da Soel gik ned i Banke

Dag med Ære, Dag med Ynde

Dag uden Mage

Dagene stækkes og mørkne i Nord

Daniel i Løver-Kulen

DANMARKS JUBEL-FEST

Dannavirke

Danne-Virke I

Danne-Virke II

Danne-Virke III

Danne-Virke IV

DANSK RAVNE-GALDER

Davids faldefærdig' Hytte

DE HELLIGE TRE KONGER

Deilig er den Himmel blaa

DEN 3DIE JUNI 1855

Den bittre Død Dig trængde

Den Christelige Børnelærdom

DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM

DEN CHRISTELIGE KAMP

DEN CHRISTNE KIRKE

DEN CHRISTNE KIRKE OG DEN TYDSKE THEOLOGI

DEN DANSKE SAG

DEN DANSKE STATS-KIRKE

Den første Dag paa Jord

Den hellige Kirkes skiønne Navn

Den Helt, som knuste Dødens Magt

DEN LATINSKE STIL. (Et Skole-Program.)

Den Luft, hvori vi gaae

Den signede Dag, som vi nu seer

Den yndigste Rose er fundet

Denne er Dagen, som Herren har gjort

Der er saa bredt et Land bag Rhin

Der gik en Hyrde og vogted Faar

Der kneiser et Træ paa Norges Fjeld

Der kom et Bud fra Himmerig