Grundtvig, N. F. S. DEN 3DIE JUNI 1855

DEN 3DIE JUNI 1855.

DENNE Bryllupssalme er oprindelig digtet til Præsten P. A. F engers Sølvbryllup i Bjergby og gengives her efter Grundtrykket, som bærer Overskriften: Den 3die Juni 1855. I 1856 blev den optrykt paa et Dobbeltblad med »Bryllupssange« af Grundtvig, og deri lyder sidste Vers, som nu almindeligt:

Hvert Ægtepar, som med Kiærlighed,
I Jesu Navn, holder Bryllupsgilde,
Skjøndt Alt i Verden gaaer op og ned,
Skal finde tidlig og finde silde:
Det er dog Gammen
:|: At sidde sammen :|:
Hvor Arne-Flammen
:|: Er Kiærlighed:|:.

Mel. Man tænder Fakkel til Bryllupsfest.

Det er saa yndigt at følges ad,
For To, som gierne vil sammen være,
Da er med Glæden man dobbelt glad,
Og halvt om Sorgen, saa tung at bære;
Ja, det er Gammen
At reise sammen,
Naar Fjeder-Hammen
Er Kiærlighed!

75

Det er saa hyggeligt allensteds,
Hvor Smaa og Store har eet isinde,
Og det, som drager de store Læs,
I Hjerte-Kamret er inderst inde;
Ja, det er Gammen
At holde sammen,
Naar Ja og Amen
Er Hjertets Sprog!

Det er saa herligt at stole paa,
Vi har en Herre, som alting mægter,
Han os ei glemmer, naar vi er graa,
Hans Naade rækker til tusind Slægter;
Ja, det er Gammen,
At allesammen
Er Ja og Amen
Guds Naades Ord!

Det er veemodigt at skilles ad,
For dem, som gierne vil sammen være,
Men, Gud skee Lov! i Vorherres Stad
For evig samles de Hjertens-Kiære;
Ja, det er Gammen
At leve sammen,
Hvor Ja og Amen
Er Kiærlighed!

Det er en liflig Sølvbryllups-Fest
I Bjergby, mellem de skarpe Vinde,
Hvor luunt saalænge sad Herrens Præst
I Børne-Kreds med sin Dannekvinde;
Ja, det er Gammen
At sidde sammen,
Hvor Arne-Flammen
Er Kiærlighed!