• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Grundtvig, N. F. S. Fjern begrænsning Forfatter: Grundtvig, N. F. S. Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

AABENT VENNEBREV til en Engelsk Præst

AANDELIG VUGGEVISE

Af BIBELSKE PRÆDIKENER (1816)

AF BREVVEKSLING MELLEM NØRREJYLLAND OG CHRISTIANSHAVN. (1824)

AF DANMARKS KRØNIKE

AF DANSK KIRKETIDENDE

AF DANSKEREN I

AF DANSKEREN II

AF DANSKEREN III

AF DANSKEREN IV

AF GRUNDTVIGS DAGBØGER

AF KRØNIKE-RIIM

AF NORGES KONGE-KRØNIKE

AF SØNDAGS-BOGEN

Af VERDENS-KRØNIKEN 1817

BRAGE-SNAK

Danne-Virke I

Danne-Virke III

Danne-Virke IV

DE HELLIGE TRE KONGER

Den Christelige Børnelærdom

DEN CHRISTELIGE BØRNELÆRDOM

DEN CHRISTELIGE KAMP

DEN CHRISTNE KIRKE OG DEN TYDSKE THEOLOGI

DEN DANSKE SAG

DEN DANSKE STATS-KIRKE

DEN LATINSKE STIL. (Et Skole-Program.)

DET DANSKE SAMFUND

DIMISPRÆDIKEN. (1810.)

EFTERSKRIFT. (1865.)

ER NORDENS FORENING ØNSKELIG?

ER TROEN VIRKELIG EN SKOLE-SAG

Folkelighed og Christendom

Forord til Danmarks Krønike

Forord til Norges Konge-Krønike

FORTALE (til Nordiske Smaadigte)

FRA EFTERAARET 1810

FRA VENNEMØDERNE

FRISPROG

FRU MARIES BAUTASTEEN VED RØNNEBÆKSHOLM

HAANDBOG I VERDENS-HISTORIEN. Oldtiden

HAANDBOG I VERDENSHISTORIEN. Middelalderen

HAANDBOG I VERDENSHISTORIEN. Middelalderen (Sluttet.)

HAANDBOG I VERDENSHISTORIEN. Nyaarstiden

HELLIGTREKONGERLYSET

HENRIK STEFFENS

INDBYDELSE TIL GAMLE NORDENS VENNER.

INDLÆG I TYLVTESTRIDEN

Kirke-Sag og Kirke-Tidende

KIRKE-SPEJL

Kirke-Striden i Engeland

KIRKELIGE OPLYSNINGER

KIRKENS GIENMÆLE

KIÆRMINDER til Kong Frederik den Sjettes Krands

LIDET OM SANGENE I EDDA.

LIVS-FYRSTEN OG MORDEREN

MASKERADEBALLET I DANNEMARK

MIT FRISPROG OG 'DE SAAREDE HJERTER'

NORDENS MYTOLOGI

NORDENS MYTOLOGI. (1808.)

NYAARS-AFTEN

OM AFGUDERIE

OM ASALÆREN

Om Christendommens Sandhed

OM DAABS-PAGTEN

OM DEN CLAUSENSKE INJURIE-SAG

OM DEN SANDE CHRISTENDOM OG OM CHRISTENDOMMENS SANDHED

Om Folkeligheden og Dr. Rudelbach

OM GUDELIGE FORSAMLINGER

Om Kirkehistorien

OM NORDENS HISTORISKE FORHOLD

OM RELIGION OG LITURGIE.

OM RELIGIONS-FORFØLGELSE

OM RELIGIONS-FRIHED

OM UDSIGTERNE FOR CHRISTI KIRKE

OM VIDENSKABELIGHED OG DENS FREMME.

PRÆDIKEN, DEN 31. JULI 1825

PRØVER AF SNORRO OG SAXO

RIGSDAGSTALER 1866

ROSKILDE-SAGA

SAXO OG SNORRO

SKAL DEN LUTHERSKE REFORMATION VIRKELIG FORTSÆTTES

SKJALDE-BLIK paa Danmarks Stjerne

SKOV-HORNETS KLANG MELLEM SKAMLINGS-BANKERNE

SKRIBENTEN NIK. FRED. SEV. GRUNDTVIGS LITERAIRE TESTAMENTE

TALE-FRIHEDEN

THEOLOGISK MAANEDSSKRIFT

TIL FÆDRENELANDET

TO BREVE TIL PROFESSOR SIBBERN

VALGDAGEN I KJERTEMINDE

VALHALLA-LEGEN MED BAGGESSEN

VAR MORTEN LUTHER EN CHRISTEN, ELLER VAR HAN EN KJÆTTER

VERDENS KRØNIKE 1812