Grundtvig, N. F. S. Som Foraars-Solen morgenrød

No. 87 .

Egen Melodi af Emil Hartmann .

Som Foraars-Solen morgenrød,
Stod Jesus op af Jordens Skiød,
Med Liv og Lys tillige!
Derfor, saalænge Verden staaer,
Nu efter Vinter kommer Vaar
Livsalig i Guds Rige!

Som Fugle-Kor i Mark og Lund
Lovsynger Vaar i allen Stund,
Med deres Toner søde,
Saa alle Tunger trindt om Land
Lovsynge Dødens Overmand
I Paaske-Morgenrøde!

Som Blomster alle staae i Flor,
Som Skoven grønnes, Kornet groer,
Ved Vaarens Kræfter milde,
Saa blomstrer Alt til Folkegavn
Og bærer Frugt i Jesu Navn,
Som aarle, saa og silde!