Grundtvig, N. F. S. Hil dig, vor Fane

No. 133.
Dannebrog.

Egen Melodi af J. P. E. Hartmann .

Hil dig, vor Fane!
Korsbanner hvidt!
Holde paa Bane
Med dig vi Skridt,
Vis er os Kraiidsen,
Gyldenaars-Glandsen!
Danskerne følge dig frit!

Fienderne grue,
Meer end for Sværd,
Ved dig at skue,
Plantet dem nær;
Hvor du dig hæver,
Seier omsvæver
Korsherrens signede Hær!

Kiærlig omfavned
Dig Dannemænd,
Dannebrogs -Navnet
Bærer du end,
Himlen til Ære
Altid du bære
Navnet med Seier igien!

Hjem-Kiærligheden
Boer os i Bryst,
Striden for Freden
Kun er vor Lyst,
Odde og Egge
385 Kun for dem begge
Skærpet vi har til en Dyst!

Hil dig, vor Fane!
Kors-Banner hvidt!
Du paa din Bane
Overfløi tit,
Høiere oppe,
Aandernes Troppe,
Seieren følger dig frit!